Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Σύνθετες ζωοτροφές, κομμένα άνθη και ηλίανθος στον χαμηλό ΦΠΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για συνθετες ζωοτροφεςΟι σύνθετες ζωοτροφές, εκτός των σκυλοτροφών – γατοτροφών, τα δρεπτά άνθη και οι σπόροι ηλίανθου μπαίνουν στον χαμηλό ΦΠΑ, σύμφωνα με ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή, με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, η αιτιολογική έκθεση του οποίου αναφέρει τα εξής:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1, για την ενίσχυση του κλάδου των δρεπτών ανθέων, καθώς και για την ίση φορολογική μεταχείρισή τους με τα γλαστρικά φυτά που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, προβλέπεται η μετάταξη των δρεπτών ανθέων από τον κανονικό στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 τακτοποιείται η εκ παραδρομής εξαίρεση από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ της Δ.Κ. ΕΧ 1206, όπου περιλαμβάνονται οι σπόροι που προορίζονται για σπορά του ηλίανθου (ηλιοτρόπιο). Οι σπόροι σποράς του ηλίανθου αποτελούν σημαντική εισροή (αγροεφόδιο) και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές για παραγωγή σπερμάτων ηλίανθου που καταναλώνονται είτε νωποί είτε μετά από βιομηχανική επεξεργασία για παραγωγή ηλιέλαιου για ανθρώπινη κατανάλωση είτε για χρήση ως βιοκαύσιμο.

Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 τακτοποιείται η εκ παραδρομής εξαίρεση από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τροφών παρασκευασμένων για ζώα που υπάγονταν στη δασμολογική κλάση 2309, άλλων από αυτών που προορίζονται για ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες). Ειδικότερα, οι τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες προς λιανική πώληση, κατονομάζονται σαφώς στις υποδιαιρέσεις της δασμολογικής κλάσης 2309 και υπάγονται, ειδικότερα, στη δασμολογική διάκριση 2309.10. Αντιθέτως, τα λοιπά παρασκευάσματα διατροφής για ζώα της Δ.Κ. 2309 δεν διαχωρίζονται σαφώς, και υπάγονται στην κατηγορία «Άλλα» της διάκρισης 2309.90. Ειδικότερα, στη διάκριση αυτή, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους και γάτες της διάκρισης 2309.10, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη Σημείωση 1 του Κεφαλαίου 23 του Κοινού Δασμολογίου, «τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή».
 
Αναλυτικά, το εν λόγω άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 10

Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑ

1. Μετά την παρ. 7 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 (Α' 248), προστίθεται νέα παρ. 7α ως εξής:
«7α. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604).»

2. Ηπαρ. 12 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205,ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).

3. Η παρ. 17 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των προς λιανική πώληση συσκευασμένων τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).»
 
Το νομοσχέδιο

Επίσης, στις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχέδιου περιλαμβάνονται συνοπτικά και τα εξής:

1.Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016, όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. (άρθρα 1-9)

2.Ρυθμίζονται θέματα: φορολογικά (Κώδικα ΦΠΑ, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τέλους επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, καταβολής φόρου εισοδήματος, Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παραχώρησης δημοσίων ακινήτων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που απαιτείται για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία εντοπίζονται να μην είναι ασφαλισμένα, παράτασης και για το έτος 2018 του Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των δημόσιων επιχειρήσεων, δημοσίου λογιστικού (ν.4270/2014 και π.δ. 80/2016), του ν.4354/2015 (ενιαίου μισθολογίου) και του ν.4336/2015 (για τους μετακινούμενους με εντολή του Δημοσίου), νομικής υποστήριξης του προσωπικού και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
μισθολογίου του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) κ.λπ. (άρθρα 10 - 52)

Για περισσότερα δείτε εδώ το νομοσχέδιο και τα συνοδευτικά του έγγραφα όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:

Διαβάστε περισσότερα ·

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ετοιμάζεται διεύρυνση της λίστας αγροτικών εφοδίων με 13% ΦΠΑ Ετοιμάζεται διεύρυνση της λίστας αγροτικών εφοδίων με 13% ΦΠΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγροτικα εφοδιαΝέες κατηγορίες αγαθών αναμένεται να προστεθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων και τα αγροτικά εφόδια, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στον τελευταίο νόμο του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης 18 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί σειρά νομοσχεδίων που θα ρυθμίζουν θέματα του υπ. Οικονομικών, του υπ. Παιδείας και του υπ. Μεταφορών.

Με το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών, επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να δηλώνεται ως ακατάσχετος ο λογαριασμός πληρωμών που τυχόν έχουν οι φορολογούμενοι στα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια».

Σήμερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν ως ακατάσχετο από οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο, έναν λογαριασμό καταθέσεων έως του ποσού των 1.250 ευρώ. Στο εξής, βάση της συγκεκριμένης διάταξης που θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο, θα μπορούν επιλέξουν ως ακατάσχετο, τον λογαριασμό που έχουν στα εγκατεστημένα στη χώρα μας ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Με το νομοσχέδιο θα ρυθμίζεται επίσης, το θέμα της καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, θα προβλέπεται ότι η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παραμένει η 31η Ιουλίου, παρά την παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.

Θα προβλέπονται ακόμη, θέματα που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό του πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών, βάσει οδηγίας του ΟΟΣΑ, σε ό, τι αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Ακόμη, θα προβλέπονται διατάξεις για την ανακούφιση και φορολογική ελάφρυνση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Τέλος, θα κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και εφοπλιστικής κοινότητας, για την παράταση για ακόμη ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους.
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα ·

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Σημαντική μείωση -4,4% καταγράφηκε στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της χώρας

Αποτέλεσμα εικόνας για κατσικιαΣημαντική μείωση -4,4% καταγράφηκε στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το διάστημα 2015 – 2016, ως αποτέλεσμα των μειώσεων όλων ανεξαιρέτως των επί μέρους ζωικών μονάδων (βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών).
Πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη ετήσια μείωση του ζωικού κεφαλαίου καθώς, σύμφωνα με την περσινή αντίστοιχη έρευνα ζωικού κεφαλαίου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 παρουσιάστηκε μείωση του ζωικού κεφαλαίου - 6,4% σε σχέση με το 2014.
 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2015-2016, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων:
 
Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 4,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 553.805 ζώα το 2016 έναντι 582.176 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1α).
 
Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 15,2% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 743.228 ζώα το 2016 έναντι 876.929 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1α).
 
Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,3% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.738.618 ζώα το 2016 έναντι 8.852.398 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1β).
 
Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,2% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.887.902 ζώα το 2016 έναντι 4.017.171 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1β).
 
Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 2,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 15.168 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 15.609 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2α).
 
Μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 2,7% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 17.957 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 18.455 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2α).
 
Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 1,4% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 87.505 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 88.761 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2β).
 
Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 1,4% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 67.820 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 68.766 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2β).
 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,1% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 36,5 το 2016 έναντι 37,3 το 2015 (Πίνακας 1).
 
Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 12,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 41,4 το 2016 έναντι 47,5 το 2015 (Πίνακας 1).
 
Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 99,9 το 2016 έναντι 99,7 το 2015 (Πίνακας 1).
 
Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 57,3 το 2016 έναντι 58,4 το 2015 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, 2015 - 2016Μεταβολή (%)

2015
2016
2016/2015
Αριθμός ζώων
Βοοειδή
582.176
553.805
-4,9
Χοίροι
876.929
743.228
-15,2
Πρόβατα
8.852.398
8.738.618
-1,3
Αίγες
4.017.171
3.887.902
-3,2
Εκμεταλλεύσεις
2015
2016
2016/2015
Βοοειδή
15.609
15.168
-2,8
Χοίροι
18.455
17.957
-2,7
Πρόβατα
88.761
87.505
-1,4
Αίγες
68.766
67.820
-1,4
Αριθμός ζώων / Εκμετάλλευση
2015
2016
2016/2015
Βοοειδή
37,3
36,5
-2,1
Χοίροι
47,5
41,4
-12,9
Πρόβατα
99,7
99,9
0,1
Αίγες
58,4
57,3
-1,9

Διαβάστε περισσότερα ·

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Ανά λιβαδική μονάδα η νέα κατανομή βοσκοτόπων

Αποτέλεσμα εικόνας για βοσκοτοποιΤην κατάργηση της τεχνικής λύσης και τη διαίρεση των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε «λιβαδικές μονάδες», προβλέπει υπουργική απόφαση για τον καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν την βάση για ένα χωροταξικό σχέδιο σε όλη τη χώρα για την κτηνοτροφία.

Η έκδοση της σχετικής απόφασης δίνει το δικαίωμα στις Περιφέρειες να ξεκινήσουν τις μελέτες, ενώ παράλληλα καλεί τους κτηνοτρόφους με ιδιωτικούς βοσκοτόπους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ένταξης στα Διαχειριστικά Σχέδια εντός τριών μηνών.
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός προδιαγραφών Διαχειριστικών Σχεδίων βόσκησης.pdf
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση μετά τη διαίρεση των βοσκήσιμων γαιών της περιοχής μελέτης σε λιβαδικές μονάδες γίνεται η κατανομή τους για χρήση στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της περιοχής μελέτης ή/και μετακινούμενους, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ζώων που διαθέτουν, την εγγύτητα της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται και την υφιστάμενη διαχείριση.
Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματά τους για την ενιαία ενίσχυση όπως προσδιορίζονται από το Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο (Κ.Α.Π.), και εν συνεχεία εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για παράδειγμα αν ένας δικαιούχος κτηνοτρόφος έχει μικρότερο αριθμό ζώων από εκείνον που προβλέπεται για μια συγκεκριμένη λιβαδική μονάδα, στην οποία μπορεί να ενταχθεί, τότε προστίθεται στην ίδια μονάδα και δεύτερος ή περισσότεροι κτηνοτρόφοι, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός λαμβάνοντας υπόψη και την υφιστάμενη διαχείριση/κατάσταση
Με την ίδια λογική, αν κάποιος κτηνοτρόφος έχει μεγαλύτερο αριθμό ζώων από τον προβλεπόμενο για κάποια μονάδα, τότε προστίθεται και δεύτερη ή τμήμα αυτής. Τέλος, καταγράφονται οι μονάδες που περισσεύουν, για τις οποίες δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημότες κτηνοτρόφοι της περιοχής μελέτης, ή το ζωικό κεφάλαιο που περισσεύει και δε μπορούν να ικανοποιηθούν οι διατροφικές του ανάγκες στην περιοχή μελέτης. Σε κάθε περίπτωση προτείνονται οι ανάλογες λύσεις. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής κατανέμονται από την επιτροπή που συγκρο- τείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4351/2015.
Μετά την έγκριση των Δ.Σ.Β., γίνεται παραχώρηση κατά χρήση των κατανεμημένων λιβαδικών μονάδων στους δικαιούχους για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με την υλοποίηση των στόχων των Δ.Σ.Β. με το μίσθωμα που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 7, ν. 4351/2015).
Η παραχώρηση των λιβαδικών μονάδων στους κτηνοτρόφους συνοδεύεται από την υπογραφή συμφωνητικού ορθής διαχείρισης με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο διασφαλίζει την εφαρμογή ορθολογικής χρήσης των βοσκήσιμων γαιών (Πίνακας 14, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Περίσσεια ζωικού κεφαλαίου
Σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μελέτης είναι υπεράριθμο, πέραν δηλ. της δυναμικότητας των βοσκήσιμων γαιών, τότε προτείνονται λύσεις για την ικανοποίηση των διατροφικών τους αναγκών. Πιθανές λύσεις μπορούν να είναι:
• η αύξηση της δυναμικότητας των βοσκήσιμων γαιών με βελτιώσεις βλάστησης, προκειμένου να αυξηθεί η βοσκοϊκανότητα των λιβαδικών μονάδων.
• η μετακίνηση των επιπλέον ζώων σε γειτονικές Κοινότητες του Δήμου, όπου υπάρχει περίσσεια βοσκήσιμων γαιών και
• η μετακίνησή τους σε Κοινότητες άλλου Δήμου, όπου επίσης υπάρχει περίσσεια βοσκήσιμων γαιών.
Ανάλογες ρυθμίσεις πρέπει να προταθούν και για την αλλαγή του είδους του βόσκοντος ζώου, αν δηλ. τα υπάρχοντα είδη ζώων δεν είναι κατάλληλα για να αξιοποιήσουν τη βλάστηση των βοσκήσιμων γαιών, οπότε θα πρέπει να πεισθούν οι ιδιοκτήτες τους κτηνοτρόφοι να τα αντικαταστήσουν με τα άλλα είδη αγροτικών ζώων κατάλληλα για την περιοχή βόσκησης και να προβλεφθούν αντίστοιχα κίνητρα αντικατάστασης.

Βόσκηση δασών
Εφόσον υπάρχουν δάση στην περιοχή και αποφασιστεί να βοσκηθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε ορίζεται το διάστημα αυτό, ο αριθμός και το είδος των ζώων που θα βοσκήσουν, καθώς και η εποχή βόσκησης. Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης, τα δάση αυτά εντάσσονται στην πλησιέστερη λιβαδική μονάδα. Η εποχή βόσκησης των δασών γενικά πρέπει να συντονίζεται με τις προβλέψεις της ισχύουσας δασικής διαχειριστικής έκθεσης/μελέτης της περιοχής και να λαμβάνει υπόψη τη γνώση και άποψη των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και των κτηνοτρόφων.

Γεωργικές εκτάσεις
Αν υπάρχουν αγροτικές ιδιοκτησίες μέσα στις λιβαδικές μονάδες με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκηση εκτιμάται εάν αυτές παρεμποδίζουν τη διαχείριση και τη χρήση της βοσκήσιμης γαίας και γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στη διαχείριση με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών. Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις για τη συμπληρωματική χρήση των γεωργικών εκτάσεων για τη διατροφή των αγροτικών ζώων στις περιόδους του έτους που οι βοσκήσιμες γαίες δε μπορούν να βοσκηθούν (π.χ. χειμώνα ή καλοκαίρι).

Οργάνωση των κτηνοτρόφων
Στους κτηνοτρόφους, γίνονται προτάσεις συνεργασίας προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις βοσκήσιμες γαίες της περιοχής τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί να γίνει μέσα από υπάρχοντα σχήματα (π.χ. ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, κλπ.) ή με νέα σχήματα που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Η συνεργασία αυτή είναι αναγκαία σε κάθε λιβαδική μονάδα, την οποία αξιοποιούν με τα ζώα τους περισσότεροι του ενός κτηνοτρόφοι. Πέρα από τη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί και σε θέματα που αφορούν την προμήθεια ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων ή την παραγωγή και εμπορία ζωικών προϊόντων.
Πηγή 
Διαβάστε περισσότερα ·