Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Μόνο σε κτηνοτρόφους χωρίς στάβλο τα 10 ευρώ για ζωοτροφές στα αγελαία

Αποτέλεσμα εικόνας για αιγοπρόβαταΜόνο κτηνοτρόφοι χωρίς στάβλο οι οποίοι δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε ως αγελαία τα αιγοπρόβατά τους, θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση 10 ευρώ ανά κεφάλι, που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ως αποζηµίωση για την αυξηµένη κατανάλωση ζωοτροφών λόγω παγετού.
Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί µέσω κρατικών κονδυλίων (de minimis) και έρχεται σε συνέχεια των πολικών
θερµοκρασιών που επικράτησαν στις περισσότερες περιοχές της χώρες τον περασµένο Γενάρη. 

Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να διευκρινίσει τις επιδοτούµενες περιοχές ή το συνολικό ποσό που θα διατεθεί. Από την άλλη, ο Βάκης Τσιοµπανίδης, πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ κάνει λόγω για κοροϊδία καθώς όπως υποστηρίζει η σχετική στήριξη αφορά µόνο 1.700 κτηνοτρόφους (δηλώνουν ζώα ως αγελαία) σε ολόκληρη την χώρα και 200.000 ζώα. 

«Στον Βόρειο Έβρο που χτυπήθηκε φέτος από την Αριάδνη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, που κρίθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν υπάρχει ούτε ένας εν δυνάµει δικαιούχος αποζηµίωσης εφόσον στη βάση δεδοµένων της κτηνιατρικής υπηρεσίας όλες οι εκµεταλλεύσεις των ζώων που βόσκουν έχουν χαρακτηρισµό µικτή και όχι αγελαία», αναφέρει ο ίδιος.

Από τα Προγράµµατα το πριµ και για σταβλισµένα
Από την άλλη, στήριξη για την αγορά ζωοτροφών αναµένεται να λάβουν από τα Προγράµµατα οι κτηνοτρόφοι που δηλώνουν µικτό σταβλισµό. Συγκεκριµένα, αφορά όσους παραγωγούς επιλέξουν να µεταφέρουν το κοπάδι τους από το βοσκοτόπι στο στάβλο για 1-2 µήνες ώστε να αυξηθεί η βλάστηση του τόπου. Το Μέτρο αυτό θα προκηρυχθεί σε πρώτο χρόνο το 2018 και ακόµα µία φορά το 2020, µετά την ολοκλήρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης ώστε να επαναπροσανατολιστούν οι όροι και προϋποθέσεις της δράσης. Το ύψος της ενίσχυσης κυµαίνεται αναλόγως την Περιφέρεια και την υψοµετρική θέση του βοσκότοπου (πίνακας πάνω-δεξιά).

Συγκεκριµένα, το Μέτρο 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης» όπως ονοµάζεται θα εφαρµοστεί:
α) σε ιδιωτικές βοσκήσιµες γαίες από το ιδιοκτήτη ή τον εκµισθωτή της.
β) σε δηµόσιες βοσκήσιµες γαίες ή βοσκήσιµες γαίες OTA από κτηνοτρόφο ή οµάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση οµάδας κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι επιµέρους τµήµατα αυτού, µε τη συµµετοχή του συνόλου των κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. 

Κρατά από το Γενάρη το τάξιµο


Την ενεργοποίηση de minimis για τις αποζηµιώσεις λόγω παγετού, είχαν ζητήσει οι κτηνοτρόφοι σε πρόσφατη συνάντησή τους µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είχαν αναφέρει, φετινός χειµώνας ήταν ιδιαίτερα βαρύς µε πολικές θερµοκρασίες τον Ιανουάριο του 2017 ωστόσο «η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτηµα για την ενεργοποίηση του De minimis και την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων λόγω παγετού κάτι που µέχρι σήµερα µετά από 5 µήνες δεν έχει γίνει». Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι πέθαναν τόσο µεγάλα ζώα όσο και µικρά νεογέννητα ζώα από το κρύο και υπήρξε µεγαλύτερη κατανάλωση ζωοτροφών. Τέλος, σηµειώνεται ότι υπήρξαν πολλά προβλήµατα στις διανοίξεις των αγροτικών δρόµων από τους ∆ήµους και πολλοί κτηνοτρόφοι πήγαιναν στα µαντριά ακόµα και µε τα πόδια.

Αναστολή βόσκησης για περίοδο 1-2 μηνών


Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Μέτρου για την επιδότηση ζωοτροφών από τα Προγράµµατα είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρµόζονται σε βοσκήσιµες γαίες µε αυτοφυή βλάστηση. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να αναστείλουν τη βόσκηση των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί, και συγκεκριµένα:
α) τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600 span="">
β) τους µήνες Απρίλιο και Μαϊο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.)
γ) το µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800 µ.).
Επιλέξιµα για ενίσχυση ζώα είναι τα πρόβατα, οι αίγες και τα βοοειδή. Η στήριξη δίνεται ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 70% των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραµένουν στο στάβλο.
Σηµειώνεται τέλος, ότι οι βοσκήσιµες γαίες της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να έχουν ελάχιστο µέγεθος 100 στρέµµατα. 
Παράλληλα θα προκηρυχθεί και δράση, η οποία επιδοτεί τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους για τα οδοιπορικά τους, αναλόγως τη χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν κάθε έτος.

<600 span="">Πηγή 
Διαβάστε περισσότερα ·

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Ξεκίνησε από την Δευτέρα 31 Ιουλίου η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν περίπου 300 αξιολογητές οι οποίοι είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, πέρασαν επιτυχώς τις σχετικές εξεταστικές διαδικασίες και παρακολούθησαν τις συναφείς επιμορφωτικές δράσεις.

Σημειώνεται, ότι εξασφαλίστηκαν αξιοπρεπείς αμοιβές για τους αξιολογητές που καλούνται να φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο και απαιτητικό έργο.

Για την υποστήριξη του έργου των αξιολογητών, βρίσκεται ήδη στη διάθεσή τους κατάλληλα σχεδιασμένος αναλυτικός Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με πλούσιο και κατατοπιστικό εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίως η τηλεφωνική και ηλεκτρονική στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (helpdesk) για όποια ζητήματα τυχόν προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα ·

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Εν αναμονή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η επαναφορά του αφορολογήτου των αποθεματικών συνεταιρισμών

Έχει ήδη δρομολογηθεί η επαναφορά του αφορολόγητου των αποθεματικών των συνεταιρισμών, καθώς αναμένεται θετική σχετική απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β. Αποστόλου, κατά την διάρκεια της ομιλία του στη Γιορτή της Βεντέμας που διοργάνωσε η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων στις 29 Ιουλίου.
«Tο ζήτημα της φορολόγησης των αποθεματικών των συνεταιρισμών, άλλοι ξαφνικά το δημιούργησαν το 2013. Εμείς ήδη έχουμε δρομολογήσει την επαναφορά του αφορολόγητου. Περιμένω την απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα είναι, όπως πιστεύω θετική και τότε θα προχωρήσουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών» τόνισε χαρακτηριστικά επί του θέματος.

Επίσης, τόνισε ότι για το θέμα της ανάκτησης χρεών από παλιές ρυθμίσεις των συνεταιρισμών το υπουργείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. για μείωση και ρυθμίσεις με δόσεις, ενώ επιπλέον επισήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά το θέμα της κατάργησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

Σημειώνεται πως η φετινή εκδήλωση για το κρασί και την αμπελουργία στη Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 ετών από την ίδρυση της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, σε μια πορεία που έβαλε γερά θεμέλια για τη διαφύλαξη και την προώθηση των τοπικών παραδοσιακών καλλιεργειών και των αυθεντικών προϊόντων της Σαντορίνης.
Διαβάστε περισσότερα ·

Ξεκινούν σταδιακά πιστώσεις για παλιές εξισωτικές

Αποτέλεσμα εικόνας για ejisvtikh apozhmivshΑπό την Τρίτη 1η Αυγούστου αναμνένεται να ξεκινήσουν να πιστώνονται οι εξισωτικές αποζημιώσεις για παλιότερα έτη (2012,2013 και 2014) σύμφωνα με τις νέες δεσμεύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών. Πρόκειται για μια πληρωμή, η εξέλιξη της οποίας προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Στο πλάνο τώρα είναι το αργότερο ως το τέλος της εβδομάδας  να έχουν πιστωθεί τα χρήματα για τις εξισωτικές του 2012, 2013 και 2014, ενώ γίνεται προσπάθεια να κλείσει και η πληρωμή του έτους 2015, αν και δεν είναι ακόμα βέβαιο. Να σημειωθεί ότι ακόμα δεν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων για το έτος 2016, που σημαίνει αντίστοιχη πληρωμή από τον Σεπτέμβριο.
Οι αρχικές δηλώσεις των αρμοδίων του ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή στα μέσα Ιουλίου τελικά βγήκαν εκτός πλάνου, παρά το γεγονός ότι αφενός έχουν βγει οι αποφάσεις με την έγκριση των σχετικών πιστώσεων και αφετέρου έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015, από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:
Το 2012 αριθμός παραγωγών: 431 και τελικό ποσό παρτίδων: 194.769,28 ευρώ.
Το 2013 αριθμός παραγωγών: 4.082, τελικό ποσό παρτίδων: 1.908.312,64 ευρώ.
Το 2014 αριθμός παραγωγών: 1.559, τελικό ποσό παρτίδων: 1.661.535,89 ευρώ.
Το 2015 αριθμός παραγωγών: 3.765, ποσό πληρωμής: 6.912.821,44 ευρώ (χωρίς να έχουν υπολογιστεί συμψηφισμοί αρνητικών ποσών).
Όσον αφορά την εξισωτική αποζημίωση του 2017, οι απαραίτητες διασταυρώσεις και οι σχετικοί έλεγχοι δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν από τον Σεπτέμβριο, γεγονός που φέρνει την οποία πληρωμή από τον Οκτώβριο και μετά. Μάλιστα, αν χρειαστεί να προηγηθεί η προκαταβολή του τσεκ μέσα στον ίδιο μήνα, τότε η εξισωτική δεν αποκλείεται να μετατεθεί για τον Νοέμβριο ή ακόμα και αρχές Δεκεμβρίου. 
Διαβάστε περισσότερα ·