Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Γενική Συνέλευση


Την Παρασκευή 23/6/2017 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο (Δημαρχείο Σουφλίου) θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας ώρα 21:00. Στη Συνέλευση θα παρευρεθεί κ ο διευθύνων σύμβουλος του Συνεταιρισμού κ Μπλάτσιος Κωνσταντίνος ο οποίος θα μας μιλήσει για την δημιουργία ομάδων παραγωγών 

Διαβάστε περισσότερα ·

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Μέχρι 30 Ιουνίου καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου

Αποτέλεσμα εικόνας για καρτελακια βαμβακιΤιμολόγια, συμβάσεις ή καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για ζαχαρότευτλα, σκληρό σίτο, βαμβάκι και βιομηχανική κάνναβη, καλούνται να υποβάλλουν οι παραγωγοί μέχρι τις 30 Ιουνίου, μετά την οριστικοποίηση της φετινής δήλωσης ΟΣΔΕ, στα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική εγκύκλιο / εγχειρίδιο του Οργανισμού, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια και καταγράφει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος υποχρεωτικά από τον γεωργό, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης. Θυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης για το τρέχον έτος (2017), λήγει την 15η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη. Μέχρι αυτή την ημερομηνία μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης.

Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να τροποποιήσουν στοιχεία των αιτήσεών τους, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Κέντρο Υποδοχής Δήλωσης, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πιστοποιημένοι φορείς υλοποιούν το αίτημα και κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις, πραγματοποιούν τις σχετικές τροποποιήσεις στην αίτηση.

Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής:

α) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον γεωργό, έως 10.07.2017
i. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων
ii. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς
iii. Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα στο Παράρτημα 7) για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
iv. Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που κατά παρέκκλιση υποβάλλονται έως 30.06.2017

β) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ:

i. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης, που προσκομίζονται έως 30.06.2017

ii. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 30.06.2017

iii. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας των προθεσμιών που ορίζονται στα κεφάλαια 9 και 10 της παρούσης εγκυκλίου (Ανωτέρα βία και Φυσικά Περιστατικά), τα οποία χρησιμοποιούνται στο διοικητικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες, θεωρείται ότι τα εν λόγω έντυπα δεν έχουν υποβληθεί και ο γεωργός θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τους όρους επιλεξιμότητας των σχετικών καθεστώτων.

γ) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο του ενεργού γεωργού σε Νομικά Πρόσωπα
i. Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016
ii. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016
iii. Ισοζύγιο έτους 2016
iv. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της εταιρείας που θα δηλώνει το ποσό των εσόδων που προέρχονται από την γεωργική δραστηριότητα της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή
v. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας που θα δηλώνει τα στοιχεία του λογιστή της, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή

Διαβάστε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για ΟΣΔΕ
Πηγή 
Διαβάστε περισσότερα ·

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων 2017

Με υπουργική απόφαση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2017 ως την Παρασκευή, 30/06/2017.
Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του λιγοστού χρόνου, τον οποίο είχαν στη διάθεση τους για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων μεταβίβασης τόσο οι γεωργοί όσο και οι πιστοποιημένοι φορείς υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2017.

Η υπ' αριθμ. 1572/62620/09.06.2017  υπουργική απόφαση θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ.

Για την πλήρη ενημέρωση των γεωργών και των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2017 διευκρινίζεται ότι :

1) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2017 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017, η οποία εκπνέει στις 15/06/2017 και ώρα 00:00 π.μ.

2) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης
δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα
αγροτεμάχια για το έτος 2017, ήτοι 31/05/2017.

Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2017 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2017

3) η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως 30/06/2017) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Δευτέρα, 10/07/2017
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα ·

Απειλητικά κοντά στον Έβρο η ευλογιά των προβάτων

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Αν. Μακεδονίας- Θράκης μετά την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς των προβάτων στην Τουρκία, 14 μόλις χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Η ζωονόσος που προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην κτηνοτροφία και την οικονομία της περιοχής κατά την περίοδο 2013-2015, εκδηλώθηκε απειλητικά κοντά, από την άλλη πλευρά του ποταμού Έβρου, στο ύψος του Δέλτα, και προβληματίζει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, που καλούν τους κτηνοτρόφους να λάβουν μέτρα για την αποφυγή μίας νέας επιζωοτίας ευλογιάς.

Μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις, απολυμαντικές τάφροι και άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, είναι ορισμένα από τα προληπτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, ενώ δημιουργείται και ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, απαγορεύεται η βόσκηση κοντά στο ποτάμι και πυκνώνουν οι κλινικές εξετάσεις στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

Σημειώνεται ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων δε μεταδίδεται στον άνθρωπο ή σε άλλα είδη ζώων, ενώ απολύτως ασφαλή είναι και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εφόσον αυτά περάσουν από τη συνηθισμένη θερμική επεξεργασία (παστερίωση, βρασμό, ψήσιμο).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2013-2015, εξ αιτίας της ευλογιάς, είχαν θανατωθεί 38.000 ζώα στον Έβρο και 50.000 σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ. Το κόστος των αποζημιώσεων που είχαν καταβληθεί έφτασε τα 6,5 εκ. ευρώ, ενώ ανυπολόγιστες ήταν και οι δευτερογενείς ζημιές.
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα ·

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Έκκληση για μέτρα μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Τουρκία

Αποτέλεσμα εικόνας για αφθωδης πυρετοςΤη λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου του αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα ζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τους κτηνοτρόφους και τους εμπλεκόμενους στην κτηνοτροφία επαγγελματίες και φορείς
Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια επικαλείται ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία κοινοποιήθηκαν εστίες αφθώδους πυρετού στα τουρκικά παράλια, απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο αλλά είναι πολύ μεταδοτική στα ζώα, ενώ από τα παραγωγικά ζώα ευαίσθητα στον ιό είναι τα βοοειδή (και οι βούβαλοι), τα μικρά μηρυκαστικά και οι χοίροι.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι επαγγελματίες να τηρήσουν τα απαραίτητα μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
-η διέλευση οχημάτων από τάφρους με διάλυμα απολυμαντικού πριν από την είσοδο στην εγκατάσταση,
-ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων της μονάδας μετά από κάθε μεταφορά,
-ο περιορισμός της εισόδου επισκεπτών σε μια εγκατάσταση και ιδιαίτερα εάν έχουν επισκεφτεί πρόσφατα αγροτικές περιοχές της Τουρκίας και έχουν έρθει σε επαφή με ζώα
-και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας κρούσματος της νόσου.
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα ·